AVÍS LEGAL

En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, a continuació s'exposen les dades identificatives del titular del lloc web  https://www.edelvives.com/es/ (d'ara en avant, el “lloc web”):

TITULAR: Grupo Editorial Luis Vives (d'ara en avant, “GRUPO EDELVIVES”)
CIF: R 5000274 J
DOMICILI: Ctra. de Madrid km 315700; CP. 50012 Saragossa (Espanya)

Entitat que pertany a l'Institut de Hermanos Maristas de la Enseñanza; inscrita en el registre d'entitats religioses del Ministeri de Justícia, amb el número 1334-i/28-SE/B.

L'accés, navegació i utilització del lloc web implica l'acceptació expressa i sense reserves de tots els termes de les presents condicions d'ús, i té la mateixa validesa i eficàcia que qualsevol contracte subscrit per escrit i signat.

L’observança i compliment serà exigible a qualsevol persona que accedisca, navegue o utilitze la web. Si vosté no està d'acord amb els termes exposats, no accedisca, navegue o utilitze cap pàgina del lloc web.

 1. CONDICIONS GENERALS D'ÚS
 2. ACCÉS I SEGURETAT
 3. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
 4. MARQUES
 5. ENLLAÇOS
 6. CONDICIONS D'ÚS DEL LLOC WEB
 7. RESPONSABILITATS I GARANTIES
 8. POLÍTICA DE PRIVACITAT
 9. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

1. CONDICIONS GENERALS D'ÚS

Les presents condicions d'ús regulen l'accés, la navegació i la utilització del lloc web, sense perjudici que GRUPO EDELVIVES es reserva el dret a modificar la presentació, configuració i contingut de la web, així com les condicions requerides per al seu accés o utilització. L'accés i la utilització dels continguts del lloc web després de l'entrada en vigor de les seues modificacions o canvis suposen l'acceptació d'aquests.

No obstant això, l'accés a determinats continguts i la utilització de determinats serveis pot trobar-se sotmés a determinades condicions particulars, que seran, en tot cas, clarament mostrades i hauran de ser acceptades expressament per part dels usuaris. Aquestes condicions particulars podran substituir, completar o, si escau, modificar les presents condicions d'ús particulars.

GRUPO EDELVIVES es reserva el dret a modificar els termes i condicions ací estipulades, totalment o parcial, i publicar qualsevol canvi en la mateixa forma en què apareixen aquestes condicions d'ús o a través de qualsevol tipus de comunicació dirigida als usuaris.

2. ACCÉS I SEGURETAT

Amb caràcter general, els usuaris podran accedir al lloc web de manera lliure i gratuïta. No obstant això, Grupo Edelvives es reserva d’acord amb la legislació vigent el dret de limitar l'accés a determinades àrees del lloc web per a les quals l'usuari haurà de registrar-se i facilitar tota la informació sol·licitada, de manera actualitzada i real (vegeu en cada cas la política de privacitat). 

Queda prohibit l'accés al lloc web per part de menors d'edat.

De cap manera GRUPO EDELVIVES es responsabilitzarà de la veracitat de les dades de registre facilitades pels usuaris finals, per la qual cosa cadascun d'aquests són els responsables de les possibles conseqüències, errors i fallades que posteriorment puguen derivar-se de la falta de veracitat de les dades.

3. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

GRUPO EDELVIVES és titular o, si escau, compta amb les llicències corresponents sobre els drets d'explotació de propietat intel·lectual i industrial del lloc web, així com dels drets de propietat intel·lectual i industrial sobre la informació, materials i continguts d'aquest.

En cap cas s'entendrà que l'accés, navegació i utilització del lloc web per part de l'usuari implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total o parcial d'aquests drets per part de GRUPO EDELVIVES. L'usuari disposa d'un dret d'ús dels continguts o serveis del lloc web dins d'un àmbit estrictament domèstic.

Les referències a marques o noms comercials registrats, o a altres signes distintius, siguen titularitat de GRUPO EDELVIVES siguen de terceres empreses, porten implícites la prohibició sobre el seu ús sense el consentiment de GRUPO EDELVIVES o dels titulars legítims. En cap moment, tret d’una manifestació expressa en contra, l'accés, la navegació o utilització del lloc web o dels continguts, confereix a l'usuari algun dret sobre els signes distintius que s’hi inclouen.

Queden reservats tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts o serveis del lloc web i, en particular, queda prohibit modificar, copiar, reproduir, comunicar públicament, transformar o distribuir, per qualsevol mitjà i sota qualsevol forma, la totalitat o part dels continguts inclosos en la web, per a propòsits públics o comercials, si no es compta amb l'autorització prèvia, expressa i per escrit de GRUPO EDELVIVES o, si escau, del titular dels drets corresponents.

En el cas que l'usuari envie qualsevol mena d’informació a GRUPO EDELVIVES a través de qualsevol dels canals habilitats per a aquest efecte, l'usuari declara, garanteix i accepta que té dret a fer-ho lliurement, que aquesta informació no infringeix cap dret de propietat intel·lectual, industrial, secret comercial o qualsevol altre dret de tercers, i que aquesta informació no té caràcter confidencial ni és perjudicial per a tercers.

L'usuari reconeix assumir la responsabilitat, que deixa indemne el GRUPO EDELVIVES per qualsevol comunicació que subministre personalment o al seu nom. Aquesta responsabilitat abraça, sense cap restricció, l'exactitud, legalitat, originalitat i titularitat d'aquesta.

4. MARQUES

Les marques, logotips i qualsevol altre símbol de propietat industrial que apareixen en aquest lloc són propietat de GRUPO EDELVIVES  o de terceres parts. Està prohibida la utilització d'aquestes marques sense l’autorització escrita prèvia de GRUPO EDELVIVES, o de les terceres parts propietàries de les marques.

5. ENLLAÇOS

Enllaços a altres pàgines web

En cas que en el lloc web es mostraren enllaços a altres pàgines web a través de diferents botons, enllaços, bàners o continguts encastats, GRUPO EDELVIVES informa que aquests es troben directament gestionats per tercers, i GRUPO EDELVIVES no té ni mitjans humans, ni tècnics per a conéixer de forma prèvia o controlar o aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web als quals es puguen establir enllaços des del present lloc web.

En conseqüència, GRUPO EDELVIVES no podrà assumir cap mena de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web a la qual es poguera establir un enllaç des del lloc web, en concret, a títol enunciatiu i no limitatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus enllaços o qualsevol dels seus continguts, en general.

En aquest sentit, si els usuaris tingueren coneixement efectiu que les activitats desenvolupades a través d'aquestes pàgines web de tercers són il·legals o contravenen la moral o l'ordre públic, hauran de comunicar-ho immediatament a GRUPO EDELVIVES a l'efecte que es procedisca a deshabilitar l'enllaç d'accés a aquestes, acció que es durà a terme en el menor temps possible.

En qualsevol cas, l'establiment de qualsevol mena d'enllaç des del lloc web a una altra pàgina web aliena no implicarà que existisca algun tipus de relació, col·laboració o dependència entre GRUPO EDELVIVES i el responsable de la pàgina web aliena.

Enllaços de tercers

GRUPO EDELVIVES posa a la disposició dels usuaris, a través de diferents eines i aplicacions, mitjans d'enllaç que permeten als usuaris accedir a canals i pàgines en diferents webs. La instal·lació d'aquestes aplicacions en el lloc web té per únic objecte facilitar als usuaris l'accés a aquests canals en les diferents plataformes i xarxes socials.

L'establiment d'aquestes aplicacions no implica l'existència de cap relació entre GRUPO EDELVIVES i el propietari, fabricador o distribuïdor de la plataforma enllaçada, com tampoc no implica l'acceptació i aprovació per part de GRUPO EDELVIVES dels seus continguts o serveis, per la qual cosa l’únic responsable és el propietari, fabricador o distribuïdor d'aquests.

En cap cas, GRUPO EDELVIVES no comparteix amb els propietaris d’aquestes pàgines web externes cap mena d'informació privada sobre els seus usuaris, ja que l’única finalitat és facilitar l'accés a les webs per part dels usuaris. En aquest sentit, tota la informació que el mateix usuari desitge proporcionar a aquestes plataformes o pàgines web externes, serà sota la seua responsabilitat, sense que el GRUPO EDELVIVES intervinga en aquest procés.

Com que GRUPO EDELVIVES no té cap control sobre el contingut allotjat en aquests canals, l'usuari reconeix i accepta que GRUPO EDELVIVES no assumeix cap responsabilitat pel contingut ni pels serveis als quals l'usuari puga accedir en aquestes pàgines ni per qualsevol contingut, producte, servei, publicitat, ni qualsevol altre material disponible en aquests. Per aquest motiu, l'usuari ha d'extremar la prudència en la valoració i utilització de la informació, dels continguts i serveis existents en els canals enllaçats, i sobre la informació pròpia o de tercers que vulga compartir en aquests canals.

Enllaços en altres pàgines web amb destinació al lloc web

GRUPO EDELVIVES no autoritza l'establiment d'un enllaç al present lloc web des d'altres pàgines web que continguen materials, informació o continguts il·lícits, il·legals, degradants, obscens i, en general, que contravinguen les lleis, la moral o l'ordre públic, o les normes socials generalment acceptades.

En tot cas, els usuaris podran establir enllaços en les seues respectives pàgines web sempre que sol·liciten l'autorització prèvia i expressa a GRUPO EDELVIVES.

GRUPO EDELVIVES no té facultat ni mitjans humans i tècnics per a conéixer, controlar ni aprovar tota la informació, els continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web que tinguen establits enllaços amb destinació al present lloc web. GRUPO EDELVIVES no assumeix cap mena de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a les pàgines web que estableixen aquell enllaç amb destinació al present lloc web, en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços o qualsevol dels seus continguts, en general.

6. CONDICIONS D'ÚS DEL LLOC WEB

No està permés i, per tant, les conseqüències seran de responsabilitat exclusiva de l'usuari, l'accés o la utilització del lloc web amb finalitats il·legals o no autoritzades, amb finalitat econòmica o sense, i, més específicament i sense que el llistat següent tinga caràcter absolut, queda prohibit:

 1. Usar el lloc web en manera que puga provocar danys, interrupcions, ineficiències o defectes en la seua funcionalitat o en l'ordinador d'un tercer;
 2. Usar el lloc web per a la transmissió, la instal·lació o la publicació de qualsevol virus, codi maliciós o altres programes o arxius perjudicials;
 3. Usar el lloc web per a recollir dades de caràcter personal d'altres usuaris;
 4. Registrar-se a través del lloc web amb una identitat falsa, suplantat un tercer o utilitzant un perfil o realitzant qualsevol altra acció que puga confondre els altres usuaris sobre la identitat de l'origen d'un missatge;
 5. Accedir sense autorització a qualsevol secció del lloc web, a altres sistemes o xarxes connectades a la Plataforma, a cap servidor de GRUPO EDELVIVES ni als serveis oferits a través del lloc web, per mitjà de pirateig o falsificació, extracció de contrasenyes o qualsevol altre mitjà il·legítim;
 6. Infringir, o intentar infringir, les mesures de seguretat o autentificació del lloc web o de qualsevol xarxa connectada a aquesta, o les mesures de seguretat o protecció inherents als continguts oferits en el lloc web;
 7. Dur a terme alguna acció que provoque una saturació desproporcionada o innecessària en la infraestructura del lloc web o en els sistemes o xarxes de GRUPO EDELVIVES, així com en els sistemes i xarxes connectats al lloc web;
 8. Impedir el desenvolupament normal d'un esdeveniment, concurs, promoció o qualsevol altra activitat disponible a través del lloc web o qualsevol de les seues funcionalitats, siga alterant-les siga tractant d'alterar-les, il·legalment o de qualsevol altra forma, l'accés, la participació o el funcionament d'aquells, o falsejant-ne el resultat o utilitzant mètodes de participació fraudulents, mitjançant qualsevol procediment, o a través de qualsevol pràctica que atempte o vulnere d’alguna manera les presents Condicions d'ús.

L'incompliment de qualsevol de les obligacions anteriors per part de l'usuari, podrà portar comportar l'adopció per GRUPO EDELVIVES de les mesures oportunes emparades en Dret i en l'exercici dels seus drets o obligacions, i podrà arribar a l'eliminació o bloqueig del compte de l'usuari infractor, sense que hi haja possibilitat de cap indemnització pels danys i perjudicis causats.

7. RESPONSABILITATS I GARANTIES

GRUPO EDELVIVES no pot garantir la fiabilitat, utilitat o veracitat d'absolutament tota la informació o dels serveis del lloc web, ni tampoc de la utilitat o veracitat de la documentació posada a disposició a través d'aquesta.

En conseqüència, GRUPO EDELVIVES no garanteix ni es fa responsable de: (i) la continuïtat dels continguts del lloc web; (ii) l'absència d'errors en aquests continguts; (iii) l'absència de virus o altres components nocius en el lloc web o en el servidor que el subministra; (iv) la invulnerabilitat del lloc web o la impossibilitat de vulnerar les mesures de seguretat que s'hi adopten; (v) la falta d'utilitat o rendiment dels continguts del lloc web; i (vi) els danys o perjudicis que cause, a si mateix o a un tercer, qualsevol persona que infringira les condicions, normes i instruccions que GRUPO EDELVIVES estableix en el lloc web o a través de la vulneració dels sistemes de seguretat del lloc web.

No obstant això, GRUPO EDELVIVES declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seues possibilitats i de l'estat de la tècnica, per a garantir el funcionament del lloc web i reduir al mínim els errors del sistema, tant des del punt de vista tècnic, com dels continguts publicats en el lloc web.

Si l'usuari tinguera coneixement de l'existència d'algun contingut il·lícit, il·legal, contrari a les lleis o que poguera suposar una infracció de drets de propietat intel·lectual o industrial, de la normativa aplicable en material de protecció de dades personals o qualsevol altre dret, haurà de notificar-lo immediatament a GRUPO EDELVIVES perquè puga procedir a l'adopció de les mesures oportunes.

GRUPO EDELVIVES no garanteix la licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts subministrats per tercers a través del lloc web.

GRUPO EDELVIVES no serà responsable sobre la veracitat, integritat o actualització de les informacions publicades en el lloc web que provenen de fonts alienes (notícies externes, informes de professionals externs, etc.), així com tampoc de les contingudes en altres portals web mitjançant enllaç des del lloc web.

GRUPO EDELVIVES no assumirà cap responsabilitat quant a hipotètics perjudicis que pogueren originar-se per l'ús de les informacions citades.

En tot cas, GRUPO EDELVIVES es reserva el dret a suspendre, modificar, restringir o interrompre, temporalment o permanent, l'accés, la navegació, l’ús, allotjament o la descàrrega del contingut o ús de serveis del lloc web, amb notificació prèvia o sense, als usuaris que contravinguen qualsevol de les disposicions detallades en les presents condicions d'ús, sense que l’usuari tinga cap possibilitat d'exigir cap indemnització per aquesta causa.

8. POLÍTICA DE PRIVACITAT

D’acord amb el que es disposa per la legislació vigent i aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal, totes les dades de caràcter personal facilitades durant la utilització del lloc web seran tractades d’acord amb el que es disposa en la Política de Privacitat que tot usuari ha d'acceptar expressament per a poder utilitzar i registrar-se en el lloc web.

Tot usuari que accepte les presents condicions d'ús, accepta de forma informada, expressa i inequívoca la nostra Política de Privacitat, i pot exercir els drets que en aquesta matèria li corresponen, segons s'informa en l'esmentada Política de Privacitat.

9. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Aquestes Condicions d'Ús es regeixen per la llei espanyola. Les parts se sotmeten expressament, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de Madrid capital.

Per a presentar reclamacions en l'ús dels nostres serveis el client pot dirigir-se per correu a l'adreça electrònica o física indicada en l'apartat “Identificació”, i ens comprometem a buscar en tot moment una solució amistosa del conflicte.